Traumatisoituminen perhesuhteissa ja vanhemmuudessa 2022-2023

5.9.2022

UUSIA KOULUTUKSIA: TRAUMATISOITUMINEN PERHESUHTEISSA JA VANHEMMUUDESSA 2022-2023

 

ARVIOINTIKOULUTUKSET

Vanhemman säätelyä haittaavan hoivakäyttäytymisen arviointi, AMBIANCE-BRIEF

Videovälitteinen, 2., 3., 9. ja 10.2. 2023, klo 14:00-19:00 (EET)

Kouluttaja: Dr. Sheri Madigan, University of Calgary

Hinta: 620 € + ALV 24%

AMBIANCE (Atypical Maternal Behaviour Instrument for Assessment and Classification: Bronfman, Madigan, & Lyons-Ruth, 2009) arvioi vanhemman käyttäytymistä vuorovaikutustilanteessa lapsen kanssa. Kiintymystutkimukseen perustuva menetelmä keskittyy nostamaan esiin lapsen jäsentymätöntä kiintymystä ennustavaa vanhemman käyttäytymistä. AMBIANCE-brief (Madigan, Bronfman, & Lyons-Ruth, 2018) on menetelmän tiivistetty versio, joka soveltuu erityisesti perheiden arviointi- hoito- ja kuntoutuspalveluissa käytettäväksi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

LUENNOT

Varhainen ihmissuhdetraumatisoituminen vauvan ja lapsen kokemuksena – hoidollinen huomioiminen

14.11.2022, Scandic Oulu City, Oulu

Kouluttajat: Sanna Isosävi, PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Tuija Korhonen, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

280 € + ALV 24% (sis. kahvitarjoilut ja lounaan)

Vanhemman vaikeus suojata, säädellä ja sanoittaa pienen lapsen kokemusta voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pienen lapsen hankalia kokemuksia voi olla erityisen vaikea tavoitella hoidollisissa ja terapeuttisissa prosesseissa. Kouluttajat yhdistävät teoreettista ja kliinistä ymmärrystään, tavoitteena vahvistaa lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten mahdollisuutta huomioida vauvan ja pienen lapsen säätelemätöntä kokemusta hoidollisesti.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Miten vahvistan turvallista valmistautumista synnytykseen ja vanhemmuuteen?

15.12.2022, Videovälitteinen

Kouluttajat: Riikka Airo, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, Nyytti® – synnytyspelkovalmennuksen kehittäjä / Psykoterapiapalvelu Tunnetila
Sanna Isosävi, PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti / Traumaterapiakeskus

Hinta: 240 eur + alv. 24%

Aikaisempiin ihmissuhteisiin tai lapsettomuuteen, raskauksiin ja synnytyksiin liittyvä traumatisoituminen voi vaarantaa raskausajan psykologista prosessia ja synnytykseen valmistautumista. Vireystilan ja tunteiden säätelyvaikeudet, traumaperäiset oireet, negatiivinen käsitys itsestä ja toisesta, dissosiaatio ja välttely ovat asioita, joita ammattilaisten on hyvä tunnistaa ja huomioida hoidollisesti, jotta vanhemmuuden ja vauvan ajattelu mahdollistuu ja synnytyksestä tulee mahdollisimman turvallinen vanhemmille ja vauvalle.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -iltakoulu

Videovälitteinen, tiistaisin klo 18.00 – 19.30

Hinta: 49 € + alv 24%

Iltakoulu tarjoaa yleisölle ajankohtaisista asiantuntijapuheenvuoroja kutsutuilta puhujilta. Iltakoulu-webinaareja juontaa PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Sanna Isosävi.

Iltakoulu: Dysregulation and repair in the parent-infant-therapist triad

20.9. 2022

Kouluttaja: Tessa Baradon, Parent-Infant Psychotherapy -koulutuksen kehittäjä, kouluttaja ja psykoterapiatutkija, Anna Freud Centre, Lontoo

Terapiasuhteessa liikutaan yhdessä olosta kivuliaisiin katkoksiin ja sieltä taas palkitsevaan suhteen korjaantumiseen. Tässä puheenvuorossa keskitytään vuorovaikutuksellisiin häiriöihin, jotka johtavat katkoksiin varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttisessa hoidossa terapeutin, vanhemman ja vauvan välillä. Baradon esittelee ajatuksia keskeisistä vuorovaikutuksen korjaamista tukevista prosesseista. Huomioinnin keskiössä ovat keholliset ja proseduraaliset prosessit ja näiden sanoittaminen.

Ilmoittautuminen

Iltakoulu: Traumatisoituneen vanhemman kokemus lapsestaan voi muuttua! Videopalautteen käyttö vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistamiseksi – CAVES-malli

13.12. 2022

Kouluttaja: Daniel Schechter, lasten- ja nuorisopsykiatrian apulaisprofessori, Lausannen yliopisto ja University Grossman School of Medicine, New York

Puheenvuorossa esitellään pitkittäistutkimuksesta saatua tietoa lähisuhteissaan traumatisoituneiden, PTSD:stä kärsivien äitien ja heidän lastensa hoidosta. Schechterin ja kollegoiden kehittämä Clinical Assisted Videofeedback Exposure Sessions (CAVES) -videopalautteen tavoite on vahvistaa vanhempien kykyä mentalisoida omia ja lapsensa kokemuksia vuorovaikutustilanteissa. Luennolla esitellään tapausesimerkki CAVES-työskentelystä, menetelmään liittyviä tutkimustuloksia ja tulevaisuuden tutkimuskysymyksiä.

Ilmoittautuminen

TRAUMATISOITUMINEN PERHESUHTEISSA -LUENTOSARJA 2023

Pe 13.1., 17.2.,31.3.,28.4. Helsingissä (paikka varmistuu myöhemmin)

Hinta: 249 eur + alv 24% / päivä; 900 eur + alv. 24% / koko luentosarja

Kouluttajat: Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutteja

Luentosarjassa Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutit yhdistävät teoriaymmärrystä ja hoidollisia näkökulmia traumaperäisistä ilmiöistä raskaus- ja vauva-ajalta, perhenäkökulmasta ja lapsen kehityksestä käsin. Osallistujat pääsevät käsittelemään teemoja myös oman työnsä kautta läpi koko sarjan, mutta varsinkin viimeisessä case-koulutuspäivässä. Koulutukseen voi osallistua neljän päivän kokonaisuutena tai valita yksittäisiä koulutuspäiviä (viimeinen, case-koulutuspäivä on vain koko sarjaan osallistuville).

Päivä 1. Sanna Isosävi, PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

Koulutuksen avaus ja esittely

Traumatisoituminen relationaalisena ilmiönä

Traumatisoituminen varhaisessa vanhemmuudessa ja perhesuhteissa

Päivä 2. Petteri Mankila psyk.esh, perheterapeutti VET, traumapsykoterapeutti ET

Mitä traumatisoitumisella tarkoitetaan?

Traumaperäiset ilmiöt perheen vuorovaikutussuhteissa

Traumatisoitumisen huomioiminen vanhempien kanssa tehtävässä työssä

Päivä 3. Tuija Korhonen, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (YET) & kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia)

Miten lapsi näkee ja ymmärtää vaikeat ja traumaattiset perhetilanteet?

Lapsen traumatisoitumisen tunnistaminen ja huomioiminen

Pe 28.4. Päivä 4. Sanna Isosävi & Petteri Mankila

Case-työskentely

Koulutuspäivien reflektio ja prosessin päätös

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2023: VAKAUTTA VANHEMMUUTEEN -RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS

Vakautta vanhemmuuteen on 13-kerran ohjattu hoitomalli, joka on kehitetty lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuvien vanhempien ryhmämuotoiseen tukemiseen. Ammatillisesti johdetussa vertaistukiryhmässä osallistujilla on mahdollisuus oppia tunnistamaan omia lapsuuden kaltoinkohtelusta aiheutuneita vaikeuksiaan ja kehittää itselleen sopivia vakautumiskeinoja vaikeuksien kanssa selviytymiseen.

Kolmipäiväisen koulutuksen jälkeen saavuttaa valmiuden ohjata ryhmää työparin kanssa Vakautta vanhemmuuteen -kouluttajan työnohjauksessa. Koulutuspäivien ja työnohjatun ryhmänohjaamisprosessin suorittaneille myönnetään ryhmänohjaajan sertifikaatti.