Vakavien traumaperäisten häiriöiden hoito 4.-5.5.2023

Anne Suokkaan jäähyväisluennon tallenne