Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmä 2022

Haemme traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttamisvaiheen ryhmään omassa lapsuudessaan vakavasti traumatisoituneita aikuisia. Ryhmään valittavien traumaperäisen oireilun taustalla on oman perheen sisällä tapahtunut varhainen ja pitkäaikainen traumatisoituminen. Ryhmään valitaan henkilöitä,
joilla on todettu olevan traumaperäisiä dissosiaatio – oireita ja riittävän eriytyneitä persoonan osia, jotta he hyötyisivät dissosiaatiohäiriöiden ryhmämuotoisesta hoitomallista.

30 kertaa, alkaa 19.9.2022

Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän esite 2022