Iltakoulu: Lapsuuden hoivasuhteissaan traumatisoituneiden vanhempien ryhmähoitomalli: Vakautta vanhemmuuteen

26.9.2023

Vanhemmuus ja perhe, Webinaari

Marjo Ruismäki

Koulutuksen tiedot

Vakautta vanhemmuuteen iltakoulu 26.9.23

 

Marjo Ruismäki puhuu webinaarissa Traumaterapiakeskuksen Vakautta Vanhemmuteen -ryhmämallista, joka on kehitetty lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuvien vanhempien tukemiseen. Vakautta vanhemmuuteen on integratiivinen hoitomalli, joka yhdistää kognitiivisten ja traumainterventioiden periaatteita kiintymys- ja mentalisaatioymmärrykseen. Hoitomallin komponentteja ovat psykoedukaatio, harjoitukset, kotitehtävät ja vertaistuki. Ryhmä kokoontuu kertaviikkoisesti 12 kertaa. Esityksessä käydään läpi ryhmän periaatteet ja kaltoinkohtelun keskeisimmät vaikutukset vanhemmuuteen. Ryhmien hyödystä ja niiden toteuttamisen reunaehdoista on kertynyt kokemusta jo yli kymmenen vuoden ajalta.

Marjo Ruismäki on psykologi (PsM), kouluttajapsykoterapeutti ja EMDR-fasilitaattori. Hän arvioinut, hoitanut ja kehittänyt palveluita traumatisoituneille lapsille, heidän perheilleen ja verkostoilleen yli 25 vuoden ajan. Työssään perheväkivallan ja seksuaalisen väkivallan uhrien kanssa Ruismäki on yhdistänyt traumapsykoterapian, systeemisen ja narratiivisen terapian ja EMDR:n elementtejä. Hänen keskeinen kiinnostuksen kohteensa on traumatisoitumisen ylisukupolvisuuden katkaiseminen, erityisesti traumatisoituneille vanhemmille tarkoitetun ryhmämuotoisen hoidon avulla. Vuosina 2012–2016 Ruismäki työskenteli Traumaterapiakeskuksen ”Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus” -projektin päällikkönä. Tämän jälkeen hän on jatkanut työskentelyä Traumaterapiakeskuksessa kouluttajana, työnohjaajana ja psykoterapeuttina.

Muita koulutuksia

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% kokonaishinnasta. Mikäli peruutusta ei ole tehty 7 vrk ennen koulutuksen alkua, peritään maksu kokonaisuudessaan.