Anna-Maija Lampinen

Anna-Maija Lampinen

Olen psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti/ perheterapeutti, perheterapeuttikouluttaja (Kela-pätevyys yksilö ja perhe). Lisäksi olen sertifioitu EMDR- terapeutti ja tällä hetkellä EMDR- työnohjaajakoulutettava. Lyhyempiä lisäopintoja kognitiivisen psykoterapian alueelta ja dissosiaatiohäiriön arvioinnista ja hoidosta.

Kouluttaminen
Koulutusotteessani painottuu pitkä terapeuttinen kokemus eri tavoin vaikea-asteisesti oireilevien yksilöiden vakauttavasta ja traumafokusoidusta psykoterapiasta ja perheterapeuttisesta traumatietoisesta työotteesta. Olen ollut mukana vuodesta 2012-2016 Traumaterapiakeskuksen projektityöryhmässä kehittämässä kahta vanhemmille suunnattua ryhmähoitomallia, jotka on julkaistu Hoivattavaa vanhemmuutta- kirjana ja Vakautta vanhemmuuteen-julkaisuna. Vakautumisopas terapeuteille ja traumatisoituneille- ryhmämalli julkaistiin kirjana 2019. Koulutan ja työnohjaan ryhmänohjaajia ohjaamaan ryhmää sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä tai muualla traumatisoituneille aikuisille tarkoitetuissa hoidollisissa yhteyksissä.
Psykoterapia
Asiakkaani ovat traumaperäisistä oireista ja vaikeuksista kärsiviä yksilöitä ja perheitä. Myötätuntoinen ymmärrys tervettä kasvua ja kehitystä haittaavista ylisukupolvisista ilmiöistä tuo uskallusta kuulla omaa sisäistä maailmaa monipuolisemmin ja auttaa siten löytämään aiempaa paremmin toimivia selviytymis- ja toimintatapoja. Työotteeni on jokaisen ihmisen erityisyyttä kunnioittava ja yhteistyöhakuinen.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja järjestöissä työtä tekeviä työntekijöitä ja työryhmiä. Työnohjaajana minulle on tärkeää edistää vuorovaikutteisuutta ja traumatietoista näkökulmaa ja menetelmiä. Sijaistraumatisoitumisen ehkäisy ja voimaantuminen työnohjauksessa on keskeinen periaatteeni.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi